Skip to main content

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Interneta veikala www.akvator.ee (turpmāk tekstā – Interneta veikals) īpašnieks ir uzņēmums “Akvator” OÜ (reģistrācijas numurs 16118643), kas atrodas adresē Remmelga tn 3 Pärnu linn, Pērnavas apriņķis 80012.

1. Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenu

Pārdošanas nosacījumi stājas spēkā, iegādājoties preces no Interneta veikala.

Interneta veikalā pārdošanā esošo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenai tiek pievienotas preces piegādes izmaksas. Maksa par piegādi netiek pievienota, ja klients preci iegādājas akcijas laikā, kurā noteikta bezmaksas piegāde. Visas Interneta veikalā pārdoto preču cenas ir norādītas eiro valūtā un ietver pievienotās vērtības nodokli.

Preču piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa pircējam tiek parādīta pasūtījuma noformēšanas gaitā.

Informācija par Interneta veikala precēm tiek sniegta pie katras konkrētās preces.

2. Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījuma veikšanai grozam ir jāpievieno vēlamās preces. Lai noformētu pasūtījumu, ir jāaizpilda prasītie lauki un jāizvēlas piemērots preču piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiek parādīta summa, kuru var samaksāt, izmantojot šādus drošus maksājuma veidus:

  • Igaunijas banku saites: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi
  • Latvijas banku saites: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor

NB! Maksājot ar bankas saiti, bankas lapā noteikti noklikšķiniet uz pogas “Atpakaļ pie tirgotāja”.

Maksājumu starpnieks ir “Montonio Finance” UAB. Maksājums notiek ārpus Interneta veikala drošā vidē – norēķinoties ar bankas saiti attiecīgās bankas drošajā vidē un norēķinoties ar kredītkarti – “Montonio Finance” UAB drošajā vidē. Pārdevējam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes informācijai. Līgums stājas spēkā, kad apmaksājamā summa ir ieskaitīta Interneta veikala norēķinu kontā.

Interneta veikala īpašnieks ir galvenais personas datu pārzinis un pārsūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam datu apstrādātājam “Montonio Finance” UAB.

Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo prece ir beigusies, vai kāda cita iemesla dēļ, tad pircējs tiek par to informēts pie pirmās izdevības, un samaksātā summa (tai skaitā maksa par piegādi) tiek atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.

3. Piegāde

Preces tiek sūtītas uz sekojošām valstīm: Igaunija

Pircējs preci var saņemt sekojoši: Omniva pakomātos, Itella pakomātos, pašam izņemot preci filiālē.

Preces piegādes izdevumus sedz pircējs, informācija par maksu tiek uzrādīta pie attiecīgā piegādes veida.

Igaunijas teritorijā sūtījumi parasti nonāk vēlamajā galamērķi 7 darba dienu laikā, kopš pārdošanas līgums stājies spēkā. Piegāde ārpus Igaunijas teritorijas notiek 14 kalendāro dienulaikā.

Izņēmuma gadījumos ir tiesības piegādāt preces līdz 45 kalendārajām dienām.

4. Atteikšanās tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atkāpties no interneta veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā.

Attiekšanās tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienas ilgās atkāpšanās tiesības, pasūtītā prece nedrīkst būt lietota citādi, nekā tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību veidā, kādā tas ir atļauts, izmēģinot to parastā veikalā.

Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā iepakojumā. Preces iepakojumam jābūt neskartam un tīram. Produkta komerciālais izskats ir pilnībā jāsaglabā.

Ja prece ir lietota citiem mērķiem, nekā tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, vai arī ja uz tās ir lietošanas vai nodiluma pēdas, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai atgrieztu preci, 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no preces iegādes, kura formu var atrast ŠEIT, un jānosūta uz e-pasta adresi info@akvator.ee.

Preces atgriešanas izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumā, ja prece tiek atgriezta tāpēc, ka tā neatbilst pasūtījumam (piem., nepareiza prece vai prece ar defektu).

Pircējam prece ir jāatgriež 14 dienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas vai arī jāiesniedz apliecinājums, ka minētā perioda laikā prece ir nodota pārvadātājam.

Saņemot atgriezto preci, Interneta veikals atmaksā pircējam visu no viņa uz līguma pamata saņemto naudu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanās iesnieguma saņemšanas.

Interneta veikals var atteikties veikt naudas atmaksu, līdz tas ir saņēmis preci, kas ir līguma priekšmets, vai līdz pircējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas agrāk.

Ja pircējs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis vislētāko parasto piegādes veidu, tad Interneta veikalam nav pircējam jāatmaksā izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.

Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no darījuma un prasīt, lai pircējs atgriež preci, ja Interneta veikalā kļūdaini norādītā preces cena ir būtiski zemāka par tirgus cenu.

5. Pretenziju iesniegšanas tiesības

Interneta veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma nosacījumiem vai tās trūkumiem, kuri ir bijuši jau preces nodošanas brīdī un kuri atklājas divu gadu laikā no preces nodošanas pircējam. Tiek uzskatīts, ka trūkums ir bijis jau preces nodošanas brīdī, ja tas atklājies šī termiņa pirmās nedēļas  laikā. Šī pieņēmuma apgāšanas pienākums ir Interneta veikala pārziņā.

Pircējam ir tiesības sazināties ar Interneta veikalu vēlākais viena mēneša laikā pēc defekta atklāšanas, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi info@akvator.ee vai zvanot pa tālruni: +372 58 666 255.

Interneta veikals neatbild par trūkumiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam.

Ja Interneta veikalā iegādātajai precei ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Interneta veikals, tad Interneta veikals šādu preci salabo vai aizvieto ar citu. Ja preci nav iespējams salabot vai aizvietot, tad Interneta veikals atmaksā pircējam visu uz līguma pamata samaksāto naudu.

Interneta veikals atbild uz pircēja iesniegto sūdzību 15 dienu laikā rakstiski vai, izmantojot līdzekļus, ar kuriem šo faktu var rakstiski apliecināt.

6. Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Interneta veikals pircēja sniegtos personas datus izmanto tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals nodod personas datus pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējam ar mērķi nogādāt preci.

Interneta veikals sūta uz pircēja e-pasta adresi jaunumus un piedāvājumus vienīgi tad, ja pircējs ir paudis šādu vēlēšanos, ievadot interneta lapā e-pasta adresi un apstiprinot savu vēlmi saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

Pircējs var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek sūtīti uz e-pastu, informējot mūs ar e-pasta starpniecību vai sekojot Interneta veikala sūtītajā e-pasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem.

7. Strīdu izšķiršana

Ja pircējam attiecībā uz Interneta veikalu ir pretenzijas, tad par tām jāinformē, sūtot vēstuli uz e-pasta adresi info@akvator.ee vai zvanot pa tālruni: +372 58 666 255

Ja pircējs un Interneta veikals nespēj atrisināt strīdu savstarpējas vienošanās ceļā, tad pircējs var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Ar strīdu risināšanas nosacījumiem var iepazīties ŠEIT, turpat var iesniegt arī pieteikumu. Patērētāju strīdu risināšanas komisijas kompetencē ietilpst tādu strīdu risināšana, kas izriet no pircēja un Interneta veikala starpā noslēgta līguma. Pircēja sūdzību komisija izskata bez maksas.

Pircējs strīdu izšķiršanai var arī izmantot Eiropas Komisijas platformu.

www.akvator.ee e-veikals ir atbildīgs klienta priekšā un klients ir atbildīgs www.akvator.ee e-veikala priekšā par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei, pārkāpjot šos noteikumus, Igaunijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu gadījumos un apjomā.

www.akvator.ee e-veikals nav atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem vai preču piegādes kavējumu, ja preces bojājums vai piegādes aizkavēšanās ir saistīta ar apstākļiem, kurus uzņēmums “Akvator” OÜ nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanās nebija paredzēta vai to nebija iespējams paredzēt (nepārvaramā vara).